apdaužyti

apdaužýti tr. K 1. truputį sudaužyti: Vaikai ir tvoras apdraskė, ir langus apdaužė Smn. | refl.: Apsidaũžė indai par laiką, reik naujų Lk. 2. aptrankyti: Apdaužýk antausius, t. y. aptrankyk J. Arkliai pasibaidė, ir apdaũžė Petrą Mrj. | Ledai smarkiai apdaũžė (apkapojo) rugius Ėr. | refl.: Obuoliai apsidaũžė bevežant Ėr. Kojas apsidaužaĩ į bul'bas, kol pereini per bulbieną Lp. | Gali valgyt pilvą apsidaužýdamas, kiek patinka Rd.apakėti: Vos tik po kartą apdaužiaũ dirvą, ir akėčia pagedo Km. 3. apmušti: Vyras pačią apdaũžė BM250. | refl.: Gužynėse apsidaũžo vyrai Gs. 4. apdirbti, aptvarkyti: Vis didžiumą apdaužysim (apravėsime) linų Lp. | refl. tr., intr.: Jau mes visus darbus apsdaũžėm Ad. Jūs visi išvažiavot, o aš čia niekaip neapsidaužaũ vienas su darbais Lp. Būsim su darbais apsidaužę Prk. Mergos mūs dar šiek tiek apsidaũžo po kampus (apsitvarko) Brt. 5. refl. apsiprasti, aprimti: Kol vaikas apsidaužys naujoj vietoj, tol jam bus sunku Jnš. Ilgiau padirbęs, ir jis apsidaũžė (nuvargęs aprimo) Alk. 6. refl. Šv pasilakstyti, pasiburkšti: Apsidaũžė kalė su kaimyno šuniu Jnš. \ daužyti; apdaužyti; atidaužyti; įdaužyti; išdaužyti; nudaužyti; padaužyti; parsidaužyti; pradaužyti; pridaužyti; sudaužyti; uždaužyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apdaužyti — apdaužýti vksm. Vaiki̇̀nas padãrė avãriją, apdaũžė motoci̇̀klą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkapoti — tr. 1. kirviu apkirsti, apdaužyti, apgenėti: Didumą kelmo apkapojau J. Tėvas, pamatęs apkapotus savo medukus, pradėjęs rūstai barti jam nežinomąjį piktadarį Vd. | Apkapojo (apkarpė iš šalių, patrumpino) barzdą Lp. | prk.: Tomas tebetikėjo, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipaisyti — 2 apipaisyti tr. 1. Lp pakartotinai kuliant apdaužyti miežių akuotus: Miežius iškūlėm ir apipaĩsėm Alv. Apipaĩsyjo biskį tuos miežius i paliko – mašiną skubina vežt kitur Jrb. 2. apdaužyti, apmušti: Jei būčiau vienas buvęs, tai būtų jie mane… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskaldyti — Rtr, NdŽ, DŽ1 iter. apskelti. 1. tr. K, Š apkapoti, aptašyti, apdaužyti (medį, akmenį): Gražiausiai atrodo stambūs ir vidutinio dydžio neapskaldytu paviršiumi lauko akmenys rš. Prieš mūsų akis išplaukia tvirta, tarytum audrų apskaldytas ąžuolas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamušti — pamùšti, pàmuša, pàmušė tr. 1. šiek tiek mušti, aplupti, apdaužyti: Kai jį jau Šilkalny pàmušė, tai nuo to laiko ramesnis pasidarė Šn. Itą mergą ir uošvį macnai pàmušė Dv. Reikia pamùšt – pasileidę, neklauso Vrn. Pàmušė vienas kitą Dv. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apausuoti — tr. 1. Ig apmušti, apdaužyti per ausis: Tie pienburniai pagavo piemenį ir apausãvo Vlkv. | refl.: Tenka ir apsiausuot Gs. 2. apdengti, aprišti ausis nuo šalčio: Tokiam šaltė[je] leida vaikus į mokyklą neapausuotus! Dr. | refl.: Dabar dideli… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apaušyti — 2 apaušyti 1. žr. apaušinti 1: Apaušyk, nesrėbk karšto viralo Kp. 2. refl. prk. aprimti: Padūks padūks ir apsiaušys Lkm. 3. tr. apmušti, apdaužyti: Jonas Petrui pakaušį su samčiu apaušė Skd. Lok lok, kol gerai apaušysiu antausius Vvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdaužymas — apdaũžymas sm. (1) → apdaužyti 2: Gerai nereik blokšti [rugių], ganės apdaũžymo Jnšk. daužymas; apdaužymas; atsidaužymas; išdaužymas; nusidaužymas; pradaužymas; sudaužymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdovyti — ×apdõvyti 1. tr. Š apdaužyti: Paskolinau ratus, ir sugrąžino teip apdõvytus, kad turėjau vežti kalvėn taisyti Jž. 2. refl. apsivaikyti: Kiaulė jau apsidovijo Ppl. dovyti; apdovyti; atidovyti; išdovyti; nudovyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrūsti — 3 apgrūsti tr. 1. aptrinti: Biškį miežius putrai apgrūsk J. Apgrūdo avižas ir paliko, dabar man reikės baigti grūsti Kp. 2. aptrypti, apimti, apdaužyti: Kelias (sniego) apgrūstas – eit kažne kap gerai Lp. Dar jūs vežimą aptrankykit, apgrūskit (po …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.